Scrisoare pastorală de nașterea Domnului nostru Isus Cristos

† ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei, Episcop Român Unit Greco-Catolic al Eparhiei de Lugoj

Onoratului cler și iubitorului popor credincios har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul nostru Isus Cristos

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat
ca oricine crede în El să nu piară,
ci să aibă viaţă veşnică” (In 3,16)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești!

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Biserica noastră Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, după o persecuție de patruzeci de ani, sărbătorește pentru a XXXI-a oară în libertate marele Praznic al Nașterii Domnului Nostru Isus Cristos, Sfântul Crăciun!

Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Domnul Nostru Isus Cristos, este o mare bucurie pentru întreg neamul omenesc, deoarece Cristos este acela care aduce în lume împăcarea omului cu Dumnezeu, adică răscumpărarea din păcatul strămoșesc al întregii omeniri: „De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Rom 5,12).

După căderea sa, omul nu a fost părăsit de Dumnezeu, Dumnezeu îl cheamă și îi vestește în chip misterios că răul va fi biruit și omul va fi ridicat din cădere: „Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul” (Gen 3,15).

Tradiția creștină ne învață că noul Adam, adică Isus Cristos, prin ascultarea Lui până la moartea pe cruce, repară cu prisosință neascultarea primului Adam. În femeia vestită în citatul de mai sus o vedem pe mama lui Cristos, pe Preacurata FecioarăMaria, noua Evă. Sfântul Pavel ne spune: „unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul” (cf. Rom 5,20) iar Sfântul Toma de Aquino spune: „O, fericită vină, care ai avut parte de un atât de mare Răscumpărător!”.

Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești,

Conform credinței creștinilor, această lume a fost creată și este păstrată de dragostea creatorului; ea a căzut, ce-i drept, în robia păcatului, dar Cristos, prin cruce și înviere, a răpus puterea celui viclean și a eliberat-o.

Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (conform Gal 4,4-5). Noi credem și mărturisim că Isus Cristos din Nazaret S-a născut din Preacurata Fecioară Maria, fiică din poporul lui Israel, la Betleem, în timpul regelui Irod cel Mare și al împăratului Cezar Augustus, a fost de meserie tâmplar, a murit prin răstignire la Ierusalim, în timpul lui Ponțiu Pilat. Acest Isus este Fiul veșnic al lui Dumnezeu, „Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer și S-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară și S-a făcut om” (conform Simbolului credinței)!

Sărbătoarea Crăciunului ne face să retrăim cel mai fericit eveniment din istoria omenirii: nașterea lui Cristos, venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu în trup omenesc: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă” (Isaia 9,5). Acest Prunc a sfărâmat jugul care ne apăsa și toiagul care ne lovea spinarea. El este cel Care ne-a împăcat cu Tatăl ceresc și cu prețul sângelui Său ne-a dobândit mântuirea, luând asupra Sa păcatele noastre. Profetul îl numește „Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9,5).

Iubiți credincioși,

Isus Cristos S-a născut într-o peșteră sărăcăcioasă de vite de la marginea cetății Betleem și a fost culcat în iesle. Ca Dumnezeu putea să Se nască într-un palat, însă încă de la naștere ne dă o lecție de umilință și virtute a sărăciei.

În jurul acestei peșteri corurile de îngeri vin din cer ca să-L adore pe Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ, intonând imnuri de glorie: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc 2,14).

Peste puțin timp vin să-L caute pe Isus câțiva păstori, cărora îngerul Domnului le adusese vestea cea bună, așteptată de mii de ani, spunându-le: „iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Lc 2,10-11).

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea bucuriei; este sărbătoarea Tatălui Ceresc pentru omenire: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (In 3,16).

Și noi avem datoria să avem dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele. Să-L adorăm și noi pe Isus împreună cu Preacurata Sa Mamă, și cu toți creștinii. Să-I mulțumim pentru toate harurile. Să ne rugăm Fiului lui Dumnezeu născut om între noi oamenii, ca să aducă pe pământ pacea și dragostea sa dumnezeiască, unitatea creștinilor, să-i mângâie pe cei mâhniți și să-i vindece pe cei bolnavi.

Aducem mereu mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate harurile primite, pe care ni le-a dăruit și în acest an.

Iubiți credincioși,

Anul acesta omenirea întreagă a fost încercată de așa-numitul SARS-CoV 2 (COVID-19), perturbând viața socială și spirituală a tuturor.

Dintre evenimentele mai importante pentru Eparhia de Lugoj din acest an 2020, amintim două: Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit ca Episcop auxiliar pentru Eparhia de Lugoj pe Mons. Călin Ioan Bot, fost Vicar general al Eparhiei de Cluj-Gherla. Datorită pandemiei, ceremonia consacrării întru Episcop a avut loc la 21 iunie 2020, într-un cadru restrâns, în Catedrala din Blaj, fără alte solemnități.

Cel de-al doilea eveniment al anului este apariția în limba spaniolă a lucrării „Lanţuri şi teroare” a Î.P.S. Arhiepiscop emerit Ioan Ploscaru, lucrare tradusă și publicată în limba spaniolă de Părintele Daniel Lazăr, preot greco-catolic român din Spania. Această lucrare reprezintă o carte de vizită pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, prezentând în paginile sale martiriul Bisericii Române Unite în perioada comunistă. Cartea a fost tradusă și publicată și în limbile italiană (2013) și franceză (2017).

Pentru toate încercările vieții și harurile primite și în acest an, aducem recunoștință Bunului Dumnezeu, Pruncului Isus venit pe pământ prin Preacurata Fecioară Maria.

În încheiere, dimpreună cu Episcopul auxiliar al Eparhiei de Lugoj, Preasfinția Sa Episcopul Ioan, avându-vă mereu în rugăciunile Noastre, vă dorim să petreceţi Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului şi ale Anului Nou 2021 cu sănătate, belşug de haruri cereşti, chiar în aceste condiții încă de pandemie prin care trece omenirea. Să nu uităm că Isus Cristos este mereu împreună cu noi!

Sărbători fericite!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvântări,
† ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Palatul Nostru Episcopal din Lugoj, la Praznicul Nașterii Domnului, Anul Domnului 2020.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.